Şema Psikoteknikleri nedir?

Şema ne demek? Hemen açıklayayım. Şemalar, kişinin yaşamda karşılaştıkları  durum ve olaylarla ilgili duygu, düşünce ve eylem kalıplarıdır. Hepimiz, birbirimizden parmak izlerimiz kadar farklıyız. Hepimize aynı psikotekniklerin uygulanması ve olumlu sonuçlar alınması elbette beklenemez. Bazı danışanların seanslarında olumlu sonuçlar elde etmek için Şemalar geliştirilmiştir. Şema psikoteknikleri köklerini bilişsel davranışçı danışmanlıktan alır.

 

Amerikalı psikolog Jeffrey Young tarafından geliştirilen klinik psikolojiye alternatif bir yaklaşımdır. Teorisinde bilişsel-davranışçı psikoloji,  Gestalt psikoloji ve psikodinamik teorilerin bir kombinasyonunu barındırır.

 

Şema psikotekniklerin müdahalesi, çocuklukta ortaya çıkan ve yetişkinlikte işlevsiz/kendini yıkıcı duygu ve davranışlara neden olan şemalar üzerinedir.

 

Şemalar kendini yaşadığımız bir deneyim karşısında hemencecik gösterir. Hemen şu an günümüzde yaşadığımız  durum veya olay karşısında gösterdiğimiz tepkinin geçmişteki yaşadığımız olaylarla farkında olmadığımız bağlantıları vardır. İşlevsel olmayan şemaları olan bir danışan, nereden geldiğini fark etmeden  olumsuz duygular ve davranışlar göstermektedir .

Duygular ve uyumsuz davranışlar, çocuklukta sevgi ve güvenlik gibi karşılanmamış ihtiyaçların sonucudur. Çocukluktaki olumsuz deneyimler şemaları oluşturur. Şema psikoteknikler duygusal, bilişsel  ve davranışsal tekniklerle bu duyguların kökleri üzerinde çalışmalar yaparak danışana yardımcı olmayı hedefler.

Şemalarımızı fark ettikçe onları yönetmemiz ve dolayısıyla hayatta karşılaştığımız zor olayları yönetmemiz kolaylaşacaktır.

Sevgi ile kalın 🙂