Zaman zaman kendimizi Suçlu hissedebiliriz. Kendi kendimize “Bu şekilde davranmamalıydım” diyebiliriz. Kimi zaman gerçekten suçluyuzdur ,fakat kimi zaman da suçlu olmamamıza rağmen kendimizi suçlu hissederiz. Genellikle otoriter/eleştirel anne baba tutumuna sahip ailelerin çocukları kendilerini suçlu hissederler. Bu bireyler yetişkin olduğunda da kendilerini mutsuz ve suçlu hissedebilirler. Suçluluk duygusu çocukluklarından getirdikleri bir durumdur. Ama kişinin bunu keşfetmesi zaman alabilir.

Otoriter anne baba, çocuğa kurallar koyar ve asla çocuğun bu kuralların dışına çıkmasını istemez. Çocuğun arkadaşlarına, ödevlerine, davranışlarına sürekli müdahale ve düzeltme söz konusudur. Otoriter aile yapısında,bağımlılık örüntüsünü de gözlemleyebiliriz. Ülkemizde bağımlılık şeması çok yoğun gözlenmektedir. Bağımlılık şemasında, çocuk anne baba birbirlerine bağlı değil bağımlıdırlar. Bu tür aileler içe dönük ailedirler. Dışardaki kişiler bu tür aileler için tehdit olarak algılanır.

Aile üyelerinden herhangi biri; aile dışından bir ilişki geliştirdiğinde diğer aile üyeleri bu durumu “Beni sevmiyor, bana değer vermiyor.” şeklinde değerlendirerek derin bir üzüntü yaşar. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk yetişkin olduğunda ailesinden ayrı herhangi bir etkinlikte bulunduğunda bir türlü rahat edemez çünkü ailesine karşı yanlıs bir davranışta bulunduğunu düşünerek kendini suçlu hisseder.

Halil Cibran “Fakat birlikteliğinizde belli boşluklar bırakın, cennetlerin rüzgarları aranızda dans edebilsin.” der. Gerçekten de öyle. Sağlıklı aile ilişkisi icin mesafe gereklidir. Bağımlı yapı sağlıksızdır. Bunun yanında hemen şunu da eklemeliyim, aile bireylerinin birbirinden kopuk olmaları, kimsenin kimseden haberinin olmayışı da sağlıksız bir durumdur. Fakat bağımlılık şeması bulunan ailelerde ilişkiler iç içedir ve aile bireylerinin ruhsal anlamda özel alanları yoktur. Bu da doğal olarak kişiyi bunaltır. Hepimizin ruhsal özel alana ihtiyacı vardır.

Suçlu hissettiğimizde kendimize sormalıyız; Şu an suçlu hissetmemde etkili olan şey ne ? Şu an hangi suçu işliyorum da suçlu hissediyorum? Bunun cevabını yazın. Ve bunun üzerine düşünün, gerçekten suçlu musunuz ? Yoksa bu çocukluğunuzdan getirdiğiniz bir duygu mu ?