Şema Terapi nedir?

Şemalar, kişinin yaşamda karşılaştıkları durum ve olaylarla ilgili duygu, düşünce ve eylem kalıplarıdır.

Hepimiz, birbirimizden parmak izlerimiz kadar farklıyız. Hepimize aynı terapinin uygulanması ve olumlu sonuçlar alınması elbette beklenemez. Bazı danışanların seanslarında olumlu sonuçlar elde etmek için Şemalar geliştirilmiştir. Şema terapi köklerini bilişsel davranışçı terapiden alır.

Amerikalı psikolog Jeffrey Young tarafından geliştirilmiştir. Teorisinde bilişsel-davranışçı psikoloji, Gestalt psikoloji ve psikodinamik teorilerin bir kombinasyonunu barındırır.

Şema terapinin müdahalesi, çocuklukta ortaya çıkan ve yetişkinlikte işlevsiz/kendini yıkıcı duygu ve davranışlara neden olan şemalar üzerinedir.

Şema Psikoteknikler
Şema Psikoteknikler uygulama

Uygulama Alanları

Şemalar kendini yaşadığımız bir deneyim karşısında hemencecik gösterir. Hemen şu an günümüzde yaşadığımız durum veya olay karşısında gösterdiğimiz tepkinin geçmişteki yaşadığımız olaylarla farkında olmadığımız bağlantıları vardır. İşlevsel olmayan şemaları olan bir danışan, nereden geldiğini fark etmeden olumsuz duygular ve davranışlar göstermektedir .

Duygular ve uyumsuz davranışlar, çocuklukta sevgi ve güvenlik gibi karşılanmamış ihtiyaçların sonucudur. Çocukluktaki olumsuz deneyimler şemaları oluşturur. Şema terapi duygusal, bilişsel ve davranışsal tekniklerle bu duyguların kökleri üzerinde çalışmalar yaparak danışana yardımcı olmayı hedefler.

Şemalarımızı fark ettikçe onları yönetmemiz ve dolayısıyla hayatta karşılaştığımız zor olayları yönetmemiz kolaylaşacaktır.

Sevgi ile kalın 🙂

Call Now Button