Aile içinde yaşanan sorunlar aslında bir parça normal olarak ele alınmalı. Çünkü gerçekten de sorun yaşamayan bir aile yok diyebilirim. hatta hiç sorun yaşamıyoruz diyen ailede acaba duygularını mı bastırıyor aile bireyleri diye düşünmüşümdür hep. Çatışma yaşanamayan bir ilişki aslında sağlıklı ilişki değildir. Zaman zaman çatışmaların yaşanması beklediğimiz bir durumdur. Fakat çatışma yaşama sıklığımız fazla ise o zaman bir aile danışmanından seans almakta fayda var.

Ailenizin üyeleri arasındaki ilişkiler gerilimli ise, çok sık tartışmalarınız varsa veya iletişiminiz iyi değilse aile ve çift terapisine ihtiyacınız olabilir.

En Yaygın Aile Sorunları

İletişim Eksikliği

Duyguları veya ihtiyaçları ifade etmede zorluk. En önemli zorluk budur diyebilirim. Çünkü duygularımızı ifade etmediğimizde aslında ilişkilerimize zarar veriyoruz çünkü ifade edilmeyen duygu bize yük oluyor ve aile bireylerinden uzaklaşmaya ve kin beslemeye başlayabiliyoruz.

Uygunsuz veya Dürtüsel Davranışlar

Fiziksel şiddet, madde kullanımı, kumar bağımlılığı aileyi derinden sarsan davranışlardır. Fiziksel şiddete uğrayan aile bireyi hemen kendini koruma altına almalıdır.

Değişime uyum sağlamadaki zorluklar

Yeni bir aile üyesinin doğması tüm aileyi etkileyeceği için sorunlar ortaya çıkabilir. Adres değişiklikleri, işten çıkma, bir yakının vefat etmesi tüm aileyi etkileyeceğinden böyle zamanlarda sorun yaşanma ihtimali de artar çünkü tüm aile bireyleri hassaslaşmıştır.

Ailenin bazı üyelerinin patolojileri

Fiziksel ve zihinsel olarak engelli veya kronik hastalıkların gelişimi. Engelli veya kronik hastalığı olan aile bireylerinin özel gereksinimleri diğer aile bireylerini etkiler.

Otoriter narsist anne veya baba

Diğer aile üyelerinin özgürlüklerini daima kısıtlamak isteyen çok katı anne veya babalar aile içindeki iletişimin sağlıklı olmasını engelleyebilmektedirler.

Günlük görevlerin yönetimi

Aile bireylerinden bir tanesinden çok fazla görev beklenmesi ve bu kişinin aşırı yorulması.

Çocukların dış çatışmaları

Arkadaşlarla sorunlar, okuldaki sorunlar.

Karar verme

Karar verilirken çocuklara veya diğer eşe soru sormadan otoriter ve manipülatif bir şekilde karar vermek.

Diğer

Bağırmak, hakaret etmek, hor görmek, aşağılayıcı bakmak, küçümsemek, psikolojik şiddettir.

Aile içinde hepimiz, çocuklarımız, eşimiz, kardeşlerimizin gelişmesine katkıda bulunuruz. Bununla birlikte aile, çoğu zaman birçok çatışma ve zorluğun yaşandığı yerdir. Bazı durumlarda bir aile bireyi için, ailenin diğer üyeleri destekleyici ve şefkatli olmaktan çıkar. Hatta aile bazen bizim için önemli bir acı kaynağı haline bile gelebilir.

Aile üyelerinden bazıları kendilerini “ iletişime kapatır”, başkalarıyla işbirliği yapmayı veya onlarla ilişki kurmayı bırakır. Bazı akrabaların problemli davranışları, diğer aile üyelerini etkiler ve birlikte yaşamayı imkansız hale getirebilir.