Psikolojik şiddet, fiziki şiddet gibi kolayca somut bir şekilde kanıtlanamayan, kişinin ruhuna yapılan düzenli saldırılardır. Birçok aile ve iş yerinde psikolojik şiddet mevcuttur.

Aile ortamında fiziksel ve psikolojik saldırılar meydana geldiğinde bu Aile içi şiddet kapsamında ele alınır. Mağdurun bedeni üzerine yapılan darbeler, itmeler, tokatlar, çizikler  fiziksel şiddet kapsamında yer alır. Diğer yandan hakaretler, tehditler, aşağılama ise psikolojik ve duygusal nitelikteki saldırılardır.

Bu tür saldırılar aile içinde gerçekleşir, yani saldırgan ve kurban arasında bir aile bağı vardır.

 

Aile İçi Şiddet Çeşitleri

Fiziksel istismar

Fiziki olarak yapılan tüm şiddet davranışları.

Cinsel istismar

Fiziksel istismarla yakından bağlantılıdır.  Aile içindeki tecavüz, kadını aşağılayıcı veya istenmeyen cinsel davranışlarda bulunma.

Psikolojik şiddet

Hakaretler, tehditler, kısıtlayıcı davranışlar. Sıklıkla fiziksel şiddetle birlikte görülür. Psikolojik şiddet uygulayan kişi, kendisinin şiddet davranışları için karşısındakini suçlarlar. ‘Sen beni tahrik ettin o yüzden ben sana vurdum.’ şeklinde kendini savunmaya çalışır. Halbuki şiddet davranışının bir açıklaması olamaz.

Sosyal istismar

Aile içinde suistimal edilen kişi yakın görüştüğü kişilerden kasıtlı olarak uzak tutulmaya çalışılır. Mesela eşlerden birinin diğerine şu arkadaşınla görüşmeyeceksin şeklindeki kısıtlaması bir şiddet davranışıdır. Yani bu davranışı sosyal istismar davranışı olarak değerlendirebiliriz. Aile içindeki birey bir başka aile bireyi tarafından izole edildiğinde veya kaldırıldığında, anlamlı ilişkilerden mahrum bırakıldığında veya sosyal ilişkilerde küçük düşürüldüğünde, sosyal istismara uğramış demektir.

Ekonomik veya finansal kötüye kullanım 

Paranın bir tane aile ferdi tarafından yönetilmesi  bir şiddet davranışıdır. Aile içinde eşit bir şekilde para yönetimi yapılmalıdır.

 

Şiddetin Aşamaları(Şiddet Döngüsü)

Birinci Aşama: Gerilimin büyümesi

Sözlü saldırganlıklar artar, küçük darbeler bile meydana gelir. Mağdurlar durumun gerçekliğini inkar eder ve saldırganlar davranışlarının meşru olduğuna inanarak saldırganlıklarını, kıskançlıklarını arttırır.

İkinci Aşama:  saldırganlık 

Fiziksel, psikolojik ve / veya cinsel saldırılar bu evrede yaşanır.

Üçüncü Aşama: Pişmanlık aşaması.

Şiddet uygulayan kişi, şiddet uyguladıktan sonra pişman olur. Mağdur kişi ise şiddet uygulayan kişiyi(partnerini/eşini/çocuğunu) affetmek ister. Affetmek isteyen eş/partner/çocuk ve bir daha şiddet kullanmayacağına söz veren saldırgan, birbirlerine şefkat gösterir ve barışırlar.

Kurban, kendi adına, ilişkisini idealize etme eğiliminde olur ve  saldırganın samimiyetine inanıp ve saldırganı affeder.

Affetme aşamasından bir süre sonra şiddet döngüsü maalesef yeniden başlar !!! Şiddete uğrayan kişi şiddet uygulayan aile bireyini yeniden  affeder. Sonra yeniden şiddet ortaya çıkar. Böylelikle bir kısır döngü oluşur.

 

Zaman geçtikçe, fiziksel ve psikolojik şiddet daha sık ve şiddetlidir. Zamanla mağdurun şiddet durumundan kurtulmak için kullanabileceği psikolojik kaynakları azalır. Psikolojik ve fiziksel şiddet içeren ilişkide ne kadar uzun kalırsanız, psikolojik sonuçların kronikleşmesi ne yazık ki kaçınılmaz olacaktır. Ama her zaman yapılacak bir Şeyler vardır ve psikolojik şiddetten ve fiziksel şiddetten kurtulmanın yolları mevcuttur. Psikolog ile yaptığınız seanslarda psikolojik şiddetten ve fiziksel şiddetten nasıl kurtulabileceğinizi keşfedebilirsiniz. 🙂

Sevgi ve Şefkatle kalın. 🙂